Prana no és una pràctica, és un estil de vida

September 12, 2017

Els xacres es poden definir com una roda o disc que són punts energètics situats en el cos de l’humà. Es troben situats a la part central i de forma ascendent, distribuint l’energia Prana pel nostre cos. Vitalitzen el cos i equilibren la nostra força física, emocional, mental i espiritual.

En tenim 7 i estan posicionats al llarg de la columna vertebral, travessant el cos des del darrera f...

September 12, 2017

PEl Prana és energia, l’energia vital en nosaltres, la vida en nosaltres. El tenim a l’aire, a la llum del sol, en els aliments, a l’aigua, a la natura. És la força sutil que fa que tot  evolucioni. 

La font més important és a l’atmosfera i està constituït per petits ions negatius que són àtoms carregats elèctricament molt actius i que revitalitzen les cèl·lules del nostre cos....

September 12, 2017

Les teràpies egipto-eseènies procedeixen dels antics egipcis on el terapeuta era el sacerdot, el metge, l'herbolari, l'estònom, el psicòleg... Pertanyien a una branca dels jueus i eren una comunitat que servia l’anomenada Santa Llum. Tenien com a matriu receptiva l’Energia. Eren disciplinats i espirituals, solidaris, pacifistes i separats de la corrent principal de la pràctica judaica religiosa, s...

Please reload