Prana no és una pràctica, és un estil de vida

September 12, 2017

Els xacres es poden definir com una roda o disc que són punts energètics situats en el cos de l’humà. Es troben situats a la part central i de forma ascendent, distribuint l’energia Prana pel nostre cos. Vitalitzen el cos i equilibren la nostra força física, emocional, mental i espiritual.

En tenim 7 i estan posicionats al llarg de la columna vertebral, travessant el cos des del darrera f...

September 12, 2017

Les teràpies egipto-eseènies procedeixen dels antics egipcis on el terapeuta era el sacerdot, el metge, l'herbolari, l'estònom, el psicòleg... Pertanyien a una branca dels jueus i eren una comunitat que servia l’anomenada Santa Llum. Tenien com a matriu receptiva l’Energia. Eren disciplinats i espirituals, solidaris, pacifistes i separats de la corrent principal de la pràctica judaica religiosa, s...

Please reload