El Reglament General de protecció de dades de la UE 2016/679 (RGPD) indica que les organitzacions que recapten i / o realitzen activitats de tractament de dades personals, hauran d'implementar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per tal de garantir la protecció dels mateixos , la privacitat i els drets i llibertats de les persones titulars de les dades personals.

L'entitat Anna Paradell - PRANA amb NIF 40319578L i domicili social a Passeig de Barcelona, nº 2, local 18 17800, Olot (Girona), telèfon 620-24-09-39, correu electrònic annaparadell66@gmail.com, l'informa que tracta les dades personals que li facilita amb les finalitats indicades més avall. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. 


Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en la meva entitat tracto les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

1.- INFORMACIÓ GENERAL
Aquesta "política de Privacitat i Protecció de Dades" té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la protecció de dades personals segons la Unió Europea i l'Estat Membre espanyol.
En conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com he realitzat aquests processos, amb quines finalitats, si altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.


2.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini els fins i mitjans del tractament de dades personals; en cas que els fins i mitjans del tractament estiguin determinats pel Dret de la Unió Europea o de l'estat membre espanyol.

En aquest cas, les meves dades identificatives com a Responsable del Tractament són les següents:

Anna Paradell - PRANA
Passeig de Barcelona, nº 2, local 18 17800, Olot (Girona)
Telèfon: 620-24-09-39
Correu: 
annaparadell66@gmail.com

Aquest és el mateix domicili a on adreçar-se per exercici el seus drets.

Disposo d'una persona o entitat especialitzada en protecció de dades, que és l'encarregada de vetllar pel correcte compliment en la meva entitat de la legislació i normatives vigents. Aquesta persona rep el nom de Delegat de Protecció de Dades (DPO) o Responsable de Protecció de Dades i, si ho necessita, pot contactar-hi a l'anterior adreça a l'atenció del Responsable de Protecció de Dades.


3.- MESURES DE SEGURETAT

La meva entitat adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos a què estan exposats.

Entre d'altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.

 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.

 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.

 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.


4.- FINALITAT DEL TRACTAMENT

Necessito la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes. Així i tot, durem a terme únicament les que vostè ens hagi autoritzat mitjançant el "Formulari d'autorització" del consentiment per al tractament de dades.

 • Comunicacions comercials, de novetats, incidencies, informatives.

 • Compliment d'obligacions mercantils i fiscals.

Utilitzo les teves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment.


5.- LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La recollida i el tractament de les seves dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques.


6.- DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

De vegades, per poder complir amb les meves obligacions legals i el meu compromís contractual amb vostè, em veig davant l'obligació i necessitat de cedir algunes de les seves dades a certes categories de destinataris, les quals especifico a continuació:

Agencia Tributaria  - www.agenciatributaria.es

En els processos de tractaments de les seves dades realitzats per la meva entitat, em cal contractar serveis externs que poguessin implicar que les seves dades siguin emmagatzemades i/o tractats per organitzacions que estan establertes o operen des de fora de la Unió Europea, el que portaria implícit que realitzo transferències internacionals de les seves dades. No estan previstes cap d'aquestes transferències.


7.- PROCEDÈNCIA I TIPUS DE DADES TRACTATS

La procedència de les dades és del propi interessat o el seu representant legal.
El tipus de dades que he recaptat i tracto són: Nom i cognoms, Adreça postal, Adreça electrònica, NIF/NIE/Passaport, Telèfons, Web i Dades bancaries (si les ha proporcionat).


8.- DRETS DELS INTERESSATS

La normativa vigent de protecció de dades l'empara en una sèrie de drets en relació a l'ús que li dono a les dades. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació t'indico quins són els drets que l'assisteixen:

 • Sol·licitar l'ACCÉS a les seves dades personals

 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seves dades

 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seves dades (dret al "oblit")

 • LIMITAR o oposar a l'ús que li donem a les seves dades

 • Dret a la PORTABILITAT de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o Internet.

 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment

 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agencia de Protecció de Dades

 

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI, indicant la referència RGPD adreçada a:

Anna Paradell - PRANA
Att. Responsable de Protecció de Dades.

Passeig de Barcelona, nº 2, local 18 17800, Olot (Girona)

Correu: annaparadell66@gmail.com

 

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control:   www.agpd.es