Actualment  hi ha esdeveniments pendents

G a u d e i x:   pots cuidar-te amb un Massatges

A p r è n:   pots consultar els Cursos que s'estan impartint

C o n e i x:   pots provar les Teràpies del centre

D e s c o b r e i x:   pots conèixer les Tècniques del centre

P A S S A T S

A C T U A L S